ΚΑΦΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ ΕΡΩΔΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑ

AKAKIKO 2GO AT NICOSIA MALL

MOUSON BAR RESTAURANT

Yumi Japanese & Cocktail Bar NICOSIA

ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΕΙΑ ΟΡΟΣ ΜΑΧΑΙΡΑ

Loading...
Completed!

ΩΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ:

ΔΕΥ, ΤΡΙ, ΠΕΜ, ΠΑΡ: 07:30-13:00 και 14:30-17:30

ΤΕΤ, ΣΑΒ: 07:30-13:00

-----------------------------------